Хладилници

Хладилници

Хладилници
 • Хладилен шкаф US 70

  Професионален хладилен шкаф

  Среднотемпературен -2°C до +10°C

  Изцяло от неръждаема стомана

 • Хладилен шкаф UK 70

  Професионален хладилен шкаф

  Нискотемпературен 0°C до -20°C

  Изцяло от неръждаема стомана

 • Хладилен шкаф US 137

  Професионален хладилен шкаф

  Среднотемпературен -2°C до +10°C

  Изцяло от неръждаема стомана

 • Хладилен шкаф UK 137

  Професионален хладилен шкаф

  Нискотемпературен 0°C до -20°C

  Изцяло от неръждаема стомана

 • Хладилен шкаф USK 70

  Професионален хладилен шкаф

  1/2 среднотемпературен и 1/2 нискотемпературен

  Изцяло от неръждаема стомана

 • Хладилни витрини UB 68 / UBF 68

  Професионални хладилни витрини

  Среднотемпературна -2°C до +10°C (UB 68)

  Нискотемпературна 0°C до -20°C (UBF 68)

  Изцяло от неръждаема стомана

 • Хладилни витрини UB 135 / UBF 135

  Професионални хладилни витрини

  Среднотемпературна -2°C до +10°C (UB 68)

  Нискотемпературна 0°C до -20°C (UBF 68)

  Изцяло от неръждаема стомана

 • Хладилна маса PG 140

  Професионална хладила маса

  Среднотемпературна 0°C до +10°C

  Изцяло от неръждаема стомана

 • Хладилна маса PG 180

  Професионална хладила маса

  Среднотемпературна 0°C до +10°C

  Изцяло от неръждаема стомана

 • Хладилна маса PG 235

  Професионална хладила маса

  Среднотемпературна 0°C до +10°C

  Изцяло от неръждаема стомана